Fokusområder

Tro

Olavsborg er først og fremst en kristen skole. Alle ansatte har en personlig kristen tro og er rollemodeller for våre elever. Hver dag starter med andakt og bønn i klasserommene, og den kristne troen synliggjøres i alle fag.

Den kristne troen kommer konkret til uttrykk også på flere måter, både i undervisningen og i elevenes skolehverdag. Noen eksempler på dette er:

 

 • Skolen har egen skolepastor
 • Ukentlige skolegudstjenester (Chapel) med sang, bønn og forkynnelse
 • Hver dag starter med en morgenandakt i klasserommet
 • De kristne høytidene vektlegges gjennom skoleåret
 • Den kristne troen synligjøres i alle fag
 • Egen læreplan for KRLE-faget hvor kristendommen har en større del

Kunnskap

Skolen legger til rette for at alle elever får et godt utbytte av sin skolegang. I opplæringen bruker vi både fysiske og digitale læremidler, og ulike læringsarenaer. Vi er stolte av våre høyt kvalifiserte og engasjerte lærere, som brenner for sine fagområder, og samtidig er dyktige og kreative i å motivere elevene til å nå sitt fulle potensiale.

Skolen har startet prosessen med å bli en IB- kandidatskole, og på sikt en godkjent norskspråklig IB-skole. Dette gir skolen redskap for:

 • God og tydelig klasseledelse
 • Variert og engasjerende undervisning med fokus på lærelyst
 • Tilrettelagt og differensiert undervisning
 • Tett oppfølging og kontakt med hjemmet

Kreativitet

Vi tror at Gud, i skapelsen, har lagt ned kreative gaver i alle mennesker. Gjennom kunstneriske uttrykksformer tolker og formidler vi Guds skaperverk på en personlig og meningsfull måte. Olavsborg Kristne Skole gir elevene mulighet til å oppdage, glede seg over og utvikle sine kunstneriske gaver, og ved dette gi ære til Gud.

I løpet av skoleåret gir vi elevene konkrete muligheter til å formidle sanseinntrykk og ideer gjennom estetiske uttrykksformer som:

 • Årlige oppsetninger
 • Valgfaget Design og redesign (ungdomsskolen)
 • Valgfaget Sal og scene (ungdomsskolen)
 • Kor
 • Kunstprosjekt og utstillinger

Foreldreinfo

Søknader og informasjon

Skoleplass

Søk om skoleplass for skoleåret 2024-2025

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole