Trygghet

Trygge barn som trives er en viktig forutsetning for læring. Vi ønsker å gi tid og omsorg til den enkelte elev, og at de også lærer å ta vare på hverandre. Små klasser  som vi har, gir oss en unik mulighet til dette.

Kunnskap

Alle elever, uansett nivå, skal få maksimalt ut av sin skolegang. Vi bruker moderne hjelpemidler som data og Ipads i undervisningen. Vi holder ikke tilbake de som ligger foran, tvert imot, likevel er vi gode på å heie fram de som ligger lengre bak. Pasjonerte lærere, som brenner for sine fagområder, og samtidig er dyktige og kreative i å motivere elevene er en ressurs vi er stolte av!

Kreativitet

Vi tror at Gud har skapt det kreative i mennesket og lagt ned skapende gaver i barna. De er unike og ulike med forskjellige talent og evner og interesser. Derfor har vi et bevisst og vedtatt fokus på å stimulere til kreativitet. Vi gir rom for kunst, musikk og drama i flere fag og sammenhenger.

Tro

Vi tror at Guds Ord bygger en stabil grunn i alle menneskers liv og ønsker at barna skal få lære om Jesus på en naturlig måte. Derfor vil vi ha ukentlige inspirasjons samlinger med bønn og lovsang, der Guds Ord forkynnes på en enkel og lettfattelig måte.

Aktivitet

Skolen ligger nær skog og mark, bibliotek og idrettshall. Vi ønsker at elevene skal være aktive i friminuttene og legger til rette for ulike aktiviteter. De yngste har regelmessig uteskole med turer i nærmiljøet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.