Priser

Priser for skoleplass pr. mnd. er:

Ett barn

To barn

Tre barn

Fire barn

kr 1.125,-

kr 1.795,-

kr 2.300,-

kr 2.500,-

Det er 3 mnd. oppsigelse, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole