Hva er Olavsborg kristne skole?

 

Et alternativ til den offentlige skolen i Sarpsborg.
Olavsborg kristne skole er en privat skole som ble godkjent i 2012. Skolen er en forening som ble startet av medlemmer fra Troens Ord på initiativ av pastor Remi Høidahl. Troens Ord er en evangelikal menighet i Sarpsborg med medlemmer fra hele omegnen.

Remi Høidahl

Skolens Grunnlegger / Remi Høidahl

Vi skal legge til rette for kreativ læring i et miljø med trygge voksne på kristen grunn. Vi vil dyrke kreativiteten og la den komme til uttrykk i alle fag blant annet med musikk, kunst og drama.

Olavsborg Kristne skole bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige skrift og de kristne trosbekjennelser. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har samme menneskeverd.

 

Vi er opptatt av at skolen skal være mer enn karakterer. På Olavsborg Kristne skole vil vi elevene skal få vokse som mennesker sammen med trygge, varme voksne som bryr seg om hele mennesket.

 

Ingen skoler er nøytrale i å påvirke elevene. Heller ikke vi. Vi vil spille på lag med foreldre som ønsker å gi barna sine en kristen grunn ved å gi elevene oppdragelse og undervisning ut fra et kristent menneskesyn og en kristen virkelighetsoppfatning. Slik kan de best mulig utvikle sine evner og ta ansvar i samfunnet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.