Ledig stilling

Ledige stillinger på Olavsborg Kristne Skole

Vi er en skole i vekst og har nå behov for nye lærere både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Olavsborg kristne skole ser etter tydelige klasseledere som har evne og lyst til å være med å utvikle skolen, og som har et hjerte for elevens faglige og sosiale utvikling.

Vi har for tiden behov for lærer med undervisningskompetanse i fagene matematikk og naturfag. Stillingene er inntil 100 % og kan deles opp etter ønske og kvalifikasjon. Det er mulighet for fast ansettelse.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskole

• Tydelig klasseleder og relasjonsbygger, både til den enkelte elev og mellom elevene

• Kompetanse i matematikk og naturfag

• Du skaper et godt skole- og læringsmiljø

• Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr:

• En meningsfull og utfordrende jobb

• Muligheten til å være med å forme og utvikle en skole som er i vekst

• Et veldig godt arbeidsfellesskap

• Mulighet for fast stilling

• Lønn etter gjeldende avtaleverk som i offentlig skole

• Pensjonsordning i SPK

Særlige krav knyttet til stillingen

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved i søknaden, men fremlegges før tiltredelse.

Olavsborg Kristne Skole er en kristen friskole og alle ansatte må bidra i skolens kristen- pedagogiske utviklingsarbeid. På grunn av skolens formålsparagraf er stillinger på skolen vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskriminerings loven § 9 og § 30, 3. ledd. Søkerens forhold til kristen tro og skolenes livssynsgrunnlag vil derfor være tema på intervju, og være ett av momentene som vil inngå i helhetsvurderingen som legges til grunn for tilsettingen.

Søknadsfrist: Snarest
Spørsmål om stillingene:

Rektor: Renate Strand – rektor@okskole.net – Telefon 976 12 767

Ass. rektor: Anette Mortensen – Anette.Mortensen@okskole.net – Telefon 905 45 234

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole