Lærere til Olavsborg Kristne Skole

Mulighet for fast ansettelse.

Olavsborg Kristne Skole er en grunnskole med godkjenning fra årstrinn 1-10 er godkjent for 230 elever. Vi holder til på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune. Skolen er en selvstendig forening som ble startet av medlemmer fra forsamlingen Troens Ord i Sarpsborg. Troens Ord er en evangelikal menighet med medlemmer fra Sarpsborg og omegn. Skolen startet 2015 med 12 elever. Inneværende skoleår har vi 38 elever fra Sarpsborg, Fredrikstad og Rakkestad.

Høsten 2018 starter vi opp med ungdomsskole, 8. trinn og trenger derfor nye lærere. Det vil muligens også bli behov for en lærer på barnetrinnet.

Våre behov er lærere med fagene norsk, matematikk, engelsk, samf. fag, KRLE, naturfag og kroppsøving.

For lærerstillingene kreves det minimum bachelor (adjunkt) og godkjent pedagogikk.

Som medarbeider på Olavsborg Kristne Skole må du kunne identifisere deg med skolens verdidokument og fremstå som et godt forbilde for elevene ut fra skolens verdier og målsetninger.

Politiattest kreves.

Stillingen avlønnes etter gjeldende regulativ (KS) med rett/plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Renate Strand.

Søknadsfrist snarest. Søknad sendes på e-post til rektor@okskole.no

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rådhusveien 15, 1739 Borgenhaugen

Telefon: 976 12 767

Hjemmeside: www.olavsborgkristneskole.no.

E-post: rektor@okskole.net