Ledige stillinger på Olavsborg Kristne Skole

Vi er en skole i vekst og har nå behov for nye lærere både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Olavsborg kristne skole ser etter tydelige klasseledere som har evne og lyst til å være med å utvikle skolen, og som har et hjerte for elevens faglige og sosiale utvikling.

Vi har for tiden behov for lærere med undervisningskompetanse i fagene matematikk og naturfag, samt spesialpedagogikk. Stillingene er på 60 – 100 % hver og kan deles opp etter ønske og kvalifikasjon. Det er mulighet for fast ansettelse.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

• Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskole

• Erfaring med eller god kunnskap om elever med særskilte behov

• Tydelig klasseleder og relasjonsbygger, både til den enkelte elev og mellom elevene

• Gjerne kompetanse i matematikk, naturfag og spesialpedagogikk

• Du skaper et godt skole- og læringsmiljø

• Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr:

• En meningsfull og utfordrende jobb

• Muligheten til å være med å forme og utvikle en skole som er i vekst

• Et veldig godt arbeidsfellesskap

• Mulighet for fast stilling

• Lønn etter gjeldende avtaleverk som i offentlig skole

• Pensjonsordning i SPK

 

Særlige krav knyttet til stillingen

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved i søknaden, men fremlegges før tiltredelse.

Olavsborg Kristne Skole er en kristen friskole og alle ansatte må bidra i skolens kristen- pedagogiske utviklingsarbeid. På grunn av skolens formålsparagraf er stillinger på skolen vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskriminerings loven § 9 og § 30, 3. ledd. Søkerens forhold til kristen tro og skolenes livssynsgrunnlag vil derfor være tema på intervju, og være ett av momentene som vil inngå i helhetsvurderingen som legges til grunn for tilsettingen.

 

Søknadsfrist: Snarest

 

Spørsmål om stillingene:

Ass. rektor: Anette Mortensen – Anette.Mortensen@okskole.net – Telefon 905 45 234

Spes.ped koordinator: Janette Sandtorp – janettes@okskole.net – Telefon 994 65 303

Interessert i å jobbe på kristen skole?

Ta kontakt med oss! Vi er en skole i stadig vekst og har med jevne mellomrom behov for å utvide staben vår. Vi trenger også tilkallingsvikarer, både lærere og assistenter. Som medarbeider på Olavsborg Kristne Skole må du kunne identifisere deg med skolens verdidokument og fremstå som et godt forbilde for elevene ut fra skolens verdier og målsetninger. Du må være en varm og tydelig person, som evner å legge til rette for god læring og utvikling for alle elevene i klassen. Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest kreves.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rådhusveien 15, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 976 12 767

Hjemmeside: www.olavsborgkristneskole.no.
E-post: rektor@okskole.net

Olavsborg Kristne Skole søker lærere

Mulighet for fast ansettelse.

Olavsborg Kristne Skole er en grunnskole med godkjenning fra årstrinn 1-10 er godkjent for 230 elever. Vi holder til på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune. Skolen er en selvstendig forening som ble startet i 2015 av medlemmer fra forsamlingen Troens Ord i Sarpsborg.

 

Da vi er en skole i vekst og i tillegg har lærere som skal i permisjon søker vi nå etter lærer(e) til skolen, gjerne med spesialpedagogikk. Det er mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse 1. april eller tidligere.

 

Vi har også behov for tilkallingsvikarer.

 

For lærerstillingene kreves det minimum bachelor (adjunkt) og godkjent pedagogikk.

 

Som medarbeider på Olavsborg Kristne Skole må du kunne identifisere deg med skolens verdidokument og fremstå som et godt forbilde for elevene ut fra skolens verdier og målsetninger. Du må være en varm og tydelig person, som evner å legge til rette for god læring og utvikling for alle elevene i klassen. Personlig egnethet vektlegges.

 

Politiattest kreves.

 

Stillingene avlønnes etter gjeldende regulativ (KS) med rett/plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (for lærere), annen pensjonsordning gjelder for assistenter og tilkallingsvikarer.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Renate Strand.

 

Søknadsfrist snarest 2019 Søknad sendes på e-post til rektor@okskole.no

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rådhusveien 15, 1739 Borgenhaugen

Telefon: 976 12 767

Hjemmeside: www.olavsborgkristneskole.no.

E-post: rektor@okskole.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.