Søknad om skoleplass

Vi har ledige plasser. Vil du søke om plass til ditt barn på Olavsborg Kristne Skole, vennligst fyll ut skjemaet under.

Eleven


Dag / Måned / År

Foresatt 1


Foresatt 2


Til slutt


Vi minner om at det er tre måneders oppsigelse fra den 1. i påfølgende måned.