Skolerute

Skolerute 2023-2024

Måned

Merknader

Antall dager

August

Første skoledag torsdag 17. august

11 skoledager

September

21 skoledager

Oktober

Høstferie uke 40:

Fra 2. oktober til 6. oktober

17 skoledager

November

Planleggingsdag for lærene 17. november

21 skoledager

Desember

Siste skoledag før jul tirsdag 19. desember

13 skoledager

Januar

Første skoledag onsdag 3. januar

21 skoledager

Februar

Vinterferie uke 8:

Fra mandag 19. februar til fredag 23. februar

16 skoledager

Mars

Påskeferie:

Fra mandag 25. mars t.o.m mandag 1. april

16 skoledager

April

Første skoledag etter påske:

Tirsdag 2. april

21 skoledager

Mai

1. mai

Kristi Himmelfartsdag 9. mai

Planleggingsdag for lærene 10. mai

Grunnlovsdag onsdag 17. mai

2. pinsedag 20. mai

18 skoledager

Juni

Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni

15 skoledager

Sum

Høsthalvåret

Vårhalvåret

Totalt for skole året

83 skoledager

107 skoledager

190 skoledager

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole