Skolemat

Skolemat

Barna må ta med skolemat selv.
Skolemelk kan bestilles her: 

Opplæring i et kristent miljø hvor barna kan få gode venner for livet

Olavsborg Kristne skole