Lærere til Olavsborg Kristne Skole

Mulighet for fast ansettelse.

Olavsborg Kristne Skole er en grunnskole med godkjenning fra årstrinn 1-10. Vi holder til på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune. Skolen er en selvstendig forening som ble startet av medlemmer fra forsamlingen Troens Ord i Sarpsborg. Troens Ord er en evangelikal menighet med medlemmer fra Sarpsborg og omegn. Skolen startet 2015 med 12 elever. Inneværende skoleår har vi 46 elever fra Sarpsborg, Fredrikstad og Rakkestad. Dette skoleåret har vi 1.-8. trinn, og øker med et trinn hvert år til vi når 1.-10. trinn.

Da en av våre lærere er i permisjon og en annen skal i permisjon søker vi nå etter lærer(e) til barneskolen. Det er mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse 1.mai eller tidligere.

Vi har også behov for tilkallingsvikarer, både lærere og assistenter.

For lærerstillingene kreves det minimum bachelor (adjunkt) og godkjent pedagogikk.

Som medarbeider på Olavsborg Kristne Skole må du kunne identifisere deg med skolens verdidokument og fremstå som et godt forbilde for elevene ut fra skolens verdier og målsetninger. Du må være en varm og tydelig person, som evner å legge til rette for god læring og utvikling for alle elevene i klassen. Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest kreves.

Stillingene avlønnes etter gjeldende regulativ (KS) med rett/plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (for lærere), annen pensjonsordning gjelder for assistenter og tilkallingsvikarer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Renate Strand.

Søknadsfrist snarest og senest innen 7.februar 2019. Søknad sendes på e-post til  rektor@okskole.net

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rådhusveien 15, 1739 Borgenhaugen

Telefon: 976 12 767

Hjemmeside: www.olavsborgkristneskole.no.

E-post: rektor@okskole.net