Skolemat

Barna må ta med skolemat selv. Vi vil ha skolemelk- og fruktordning, informasjon om dette gis ved skolestart.