Send permisjonssøknad online eller last ned skjemaet i linken under.

 

Last ned søknad i linken under eller søk online:
Permisjonssøknad – elever

 

Opplæringslovens § 2-11:

Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil 2 uker. Det er et vilkår for denne retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den ordinære undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Det rektor ved skolen som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.

Søker om permisjon / fri: