Lærere:

Vi behøver dyktige inspirerte medarbeidere innen alle fag på barneskoletrinnet

  • Har du minimum 1/2 års enhet i norsk, matte, engelsk eller samfunnskunnskap?
  • Har du musikk, kunstfag eller sped.ped i fagkretsen din?
  • Liker du å jobbe i team?
  • Du er ikke redd for å ta i et tak om det trengs?
  • Vil du være med å bygge fra start?

Assistent

Renholdspersonale

Vaktmester

Send din CV og noen ord til rektor@olavsborgkristneskole.no eller til styreformann: remi.hoidahl@troensord.org. Det vil være styret som ansetter, men i samråd med rektor.

I tillegg til hele stillinger,  kan det være aktuelt å starte i delt stilling som kan økes i takt med skoles vekst. Vi vil gjerne ha kontakt med deg uansett om din kapasitet først er aktuelt for oss på et senere tidspunkt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.