Priser

Priser for skoleplass pr. mnd. er:

Ett  barn: kr 1.125,-
To barn: kr 1.795,-
Tre barn: kr 2.300,-
Fire barn: kr 2.500,-

 

Det er 3 mnd. oppsigelse, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.